Taloyhtiön käsitellessä latauspisteiden hankkimisesta, on tärkeää tehdä päätös niin, että se on kaiken puolin teknisesti järkevä, kustannustehokas ja että yhdenvertaisuusperiaate toteutuu.

”10 § Kaikki osakkeetuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.”

Laki määrittelee, koska latauspiste on selkeästi erityisetu, täytyy asiaa käsitellä yhtiökokouksessa.

31 § Yhtiökokous päättää uudistuksesta, joka on laajakantoinen taikka vaikuttaa olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin. Yhtiökokous päättää uudistuksesta 26 §:ssä tarkoitetulla enemmistöllä, jos osakkeenomistajan maksuvelvollisuus ei muodostu kohtuuttoman ankaraksi…”

”26 § Enemmistöpäätös: Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei tässä laissa säädetä toisin. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Yhtiökokous voi ennen vaalia päättää, että valitaan se, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muu äänestys puheenjohtajan äänellä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin…”

Latausmahdollisuuden tuominen jokaiselle vaatii yksinkertaisen enemmistön, niin etteivät kustannukset ole kohtuuttomat. Tämä tarkoittaa, että yksikin ääni voi kaataa koko projektin, mikäli todetaan, että kustannukset ovat kohtuuttomat.

27 § Jos päätös on tehtävä määräenemmistöllä, yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Määräenemmistöllä tehtäviä päätöksiä ovat, jollei 28, 34, 35 tai 37 §:ssä säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin: 

1) yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
2) suunnattu osakeanti;
3) optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen; sekä
4) suunnattu omien osakkeiden hankkiminen. 

Määräenemmistövaatimusta ei voi lieventää yhtiöjärjestyksen määräyksellä.”

Tämä pykälä sallii myös, jos latauspisteet halutaan vain tietyille paikoille/osakkaille, mutta se vaatii määräenemmistön, sillä kyseisillä osakkeenomistajilla on erityisoikeus/-etu.

Esimerkki

Sulje
×

Cart