ARA myöntää avustusta asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Avustuksiin on varattu valtion talousarviossa yhteensä 1,5 miljoonan euron määrärahat. Avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt.

Avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista (sis. alv.), kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Avustettavia kustannuksia:

  • Tarvekartoitus
  • Hankesuunnittelu, jos hanke toteutuu
  • Sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
  • Sähköliittymän tyypin muutos
  • Putkitukset, kaapeloinnit ja niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
  • Latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa

Avustuksen myöntää ARA. Sitä haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta. Hakuaika on jatkuva.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät alla olevasta linkistä

Hakuohjeet / ARA tuki

Sulje
×

Cart