Aiemmassa artikkelissamme käsittelimme ARA:n sähköautojen lautaisinfra-avustusta. Vuonna 2020 avustusta voi saada tietyissä tilanteissa jopa puoliin sähköautojen latausinfrahankkeen kustannuksista. Lisäksi sähköautojen latausinfran lisäämiseen varattu määräraha nousi 5,3 miljoonaan euroon.

Tuen saamiseen riittää valmius latauslaitteen asentamiselle heti tai myöhemmin. Yhtäkään sähköauton latauslaitetta ei tarvitse ottaa käyttöön välittömästi.

Tuen edellytyksenä on, että latausvalmius rakennetaan vähintään viidelle sähköauton latauspisteelle. Avustusta myönnetään enintään 45 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi tuen määrä nousee 55 %:iin toteutuneista kustannuksista, jos yli puolella latauspaikoista on mahdollista ladata vähintään 11 kilowatin teholla. Tuen maksimimäärä pysyi ennallaan 90 000 eurossa.

Avustuksen piiriin kuuluu työnaikainen valvonta, kiinteistön sähköliittymään, -nousuihin, sähkökeskukseen, putkituksiin, kaapelointeihin ja laitetolppiin kohdistuvat muutostyöt sekä näihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt sekä sähköautojen latauslaitteet. Jos autopaikka on taloyhtiön hallinnassa, saa avustuksen aina myös latauslaitteeseen.

Hankkeen toteutuessa avustettaviin kustannuksiin kuuluu myös kartoitus sähköauton latauspisteiden asentamismahdollisuudesta sekä hankesuunnitelman laatiminen. Hanke kannattaakin aina aloittaa kartoittamalla taloyhtiön sähköinfra ja sen soveltuvuus lataamiseen. Tämän jälkeen taloyhtiön on järkevää pyytää konsultointia eri toteutusmahdollisuuksista ja niiden kustannuksista.

Avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Myöntäviä avustuspäätöksiä oli tammikuussa 2020 tehty yhteensä 185 kappaletta, yhteisarvoltaan noin 1,67 miljoonaa euroa. Näiden avulla rakennetaan yli 3000 latausvalmiutta. Lisäksi jonossa on tammikuussa ollut hakemuksia noin 0,9 miljoonan euron edestä. Kiinnostus avustusta kohtaan on ollut merkittävää, mutta hallituksen tulevaisuusinvestointien tuoman lisärahan ansiosta sitä on vielä haettavissa. Keskimääräisesti latauspisteen kokonaiskustannus on ollut suunnilleen 1500 euroa, joten avustuksen jälkeen yhden latauspisteen hinnaksi on jäänyt alle tuhat euroa.

Onko sinun taloyhtiössäsi keskusteltu sähköautojen latauspisteistä, tai tehty päätöksiä niiden toteuttamisesta? Onko joku kenties hankkinut jo ensimmäisen sähköautonsa? Sähköauton lataamiseen taloyhtiössä on nykypäivänä tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja, joista jokaisen taloyhtiön on mahdollista löytää itselleen sopiva ratkaisu.

Hakemus kannattaa jättää siinä vaiheessa, kun hankkeen kaikki kustannukset on selvitetty riittävällä tarkkuudella, ja on olemassa päätösvaltaisen kokouksen päätös hankkeeseen ryhtymisestä. Hakemus pitää kuitenkin jättää, ennen kuin työt on tehty sekä hyväksytysti vastaanotettu.

Avustuksen myöntää ARA ja sitä haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta. Hakuaika on jatkuva.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät alla olevasta linkistä.

Hakuohjeet / ARA tuki

Ota meihin yhteyttä, mikäli tarvitset lisätietoa sähköautojen lataamisesta taloyhtiössä.

Sulje
×

Cart